تعرفه خدمات آی پی ایرانی

تعرفه تبلیغات

 

بسته1

بسته 300000 ریالی

300000 ریال

0% تخفیف

300000

ریال

خرید بسته

بسته2

بسته 500000 ریالی

500000 ریال

5% تخفیف

475000

ریال

خرید بسته

بسته3

بسته 1000000 ریالی

1000000 ریال

7% تخفیف

930000

ریال

خرید بسته

بسته4

بسته 2000000 ریالی

2000000 ریال

10% تخفیف

1800000

ریال

خرید بسته

بسته5

بسته 4000000 ریالی

4000000 ریال

12% تخفیف

3520000

ریال

خرید بسته

بسته6

بسته 8000000 ریالی

8000000 ریال

15% تخفیف

6800000

ریال

خرید بسته

آی پی ایرانی سامانه افزایش بازدید واقعی